EHBO cursussen in Coronatijd

Tijdens de les staat veiligheid voorop. We hebben tijdens onze cursus vaak te maken met zwangere vrouwen. Daarom nog steeds:

  • Kleine groepen van 8 personen. (Afhankelijk van de ruimte)
  • Gebruikt elke cursist bij de reanimatie een eigen masker/ longen voor de reanimatiepop.
  • Is er geen pauze, dus neem zelf drinken mee.
  • Oefenen we verbanden op je eigen been.
  • Houd afstand van elkaar tijdens het oefenen.

Het coronavirus is niet weg, maar we zijn er wel beter tegen bestand. Daarom blijven nog een aantal adviezen gelden:

  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • De instructeur schudt geen handen bij binnenkomst.
  • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.

Het Coronavirus is nog niet weg, maar we zijn er wel beter tegen bestand. Daarom blijven nog een aantal adviezen gelden